“Ontwikkelen door te ervaren, dat is de kracht van Psychomotorische kindertherapie”.

Er is voor mij geen krachtiger manier om te doorgronden wat er met een kind aan de hand is dan het in de interactie te zien bewegen en spelen. In de therapie laat ik het kind het eigen gedrag ervaren waardoor het kind en de ouder(s) of verzorger(s) bewust worden van wat er gebeurt en wat er nodig is. Zo begeleid ik met veel plezier en gedrevenheid kind en gezin naar nieuw gedrag en een interactie die werkt. (Josine Overduin)