Voor wie is psychomotorische kindertherapie geschikt?
Psychomotorische kindertherapie is bedoeld voor kinderen of jongeren die vastlopen in de ontwikkeling of bij wie deze niet vanzelfsprekend verloopt. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten kunnen dit uiten in een of meerdere van de volgende gedragskenmerken:

Sociaal-emotioneel:

 • onzeker (of negatief zelfbeeld)
 • gestrest
 • (faal)angstig
 • boos of agressief
 • teruggetrokken (of sociaal geïsoleerd)
 • moeite met het reguleren van emoties  
 • problemen met grenzen (aangeven, aanvoelen of accepteren)
 • slaapproblemen
 • afwijzen van contact (met ouders of verzorgers)
 • lusteloos (of depressief)


Cognitief:

 • impulsief
 • aandachts- of leerproblemen
 • motivatieproblemen
 • planningsproblemen
 • informatieverwerkingsproblemen 

  
Motorisch (of sensomotorisch):

 • gespannen
 • onhandig/houterig (stijf)
 • druk/overbewegelijk
 • traag/passief (soms leidend tot obesitas)
 • weinig lichaamsbesef
 • lichamelijke klachten zonder duidelijk medische oorzaak


Vaak zijn er omstandigheden (geweest) die van invloed kunnen zijn op het gedrag en het welzijn van het kind, zoals bijvoorbeeld:

 • gepest zijn of worden
 • scheiding
 • verlies
 • ziekte
 • ziekenhuisopname of een medische ingreep      
 • mishandeling of misbruik


Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van een stoornis, zoals bijvoorbeeld:

 • AD(H)D
 • stoornis uit het Autisme spectrum (ASS)
 • angststoornis
 • hechtingsproblematiek
 • overige psychiatrische aandoeningen


Contra-indicaties
PMKT binnen de ambulante hulpverlening is in principe niet geschikt wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of als de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.