Wat is psychomotorische kindertherapie (PMKT)?
Psychomotorische kindertherapie is een bewegings- en lichaamsgerichte therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. De aanleg van het kind en de unieke ervaringen die het kind opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling (ook in het latere volwassen leven).

Bewegen en spelen zijn de belangrijkste instrumenten in de behandeling. De therapeut werkt ontwikkelingsgericht en helpt het kind spelenderwijs stress te reguleren, emoties te verwerken en nieuw gedrag te ervaren.

"Bijvoorbeeld: het ene kind dat met zijn boosheid geen raad weet zal zich het beste kunnen uiten in een tennisspel waarbij het hard kan slaan, terwijl een ander kind zijn boosheid liever uit in een symbolisch spel waarbij er een gevecht ontstaat in een dierenwereld. Weer een ander kind zal zijn boosheid beter kunnen uiten door het kleien van een draak of door het maken van harde muziek op een drumstel. De therapeut geeft woorden aan de boosheid, die zichtbaar is in het spel van het kind, waardoor het kind bewust wordt van zijn boosheid, het kan verwerken en er over na kan denken. Er ontstaat ruimte voor het experimenteren met ander gedrag, waardoor uiteindelijk gekozen kan worden voor het meest helpende gedrag". (Wilma Brands-Zandvliet, 2018)

Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor zijn ontwikkeling (herhaling is hierbij essentieel). Het kind staat daardoor (weer) met zelfvertrouwen in de wereld en kan zich verder ontplooien.-------------------
"PMKT is het kind laten ervaren dat het (weer) in zijn kracht komt te staan".
Voor mij is het de kunst om passende situaties te creëren waarin die ervaring daadwerkelijk kan worden beleefd.
(Josine Overduin)